Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  Bezpłatne warsztaty tworzenia audiodeskrypcji do wystaw

Bezpłatne warsztaty tworzenia audiodeskrypcji do wystaw

Warsztaty tworzenia audiodeskrypcji będę miały charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Warsztaty wprowadzą uczestników w tematykę audiodeskrypcji oraz nauczą podstawowych zasad przygotowywania audiodeskrypcji. Ważne punkty merytoryczne warsztatów to również: prezentacja światowych, europejskich, polskich , islandzkich  lokalnych standardów oraz rozwiązań w dziedzinie audiodeskrypcji i udostępniania kultury osobom niewidomym, a także prezentacja działań na rzecz promocji audiodeskrypcji realizowanych w ramach projektu „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w oparciu o materiały prezentujące dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii.

Więcej informacji:
www.excludedfromculture.eu

Projekt „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”  to międzynarodowa wymiana artystyczna w oparciu o ideę audiodeskrypcji. W latach 2013-2016 we Wrocławiu,  Reykjaviku oraz Hafnarfjörður prezentowane będą polskie i islandzkie filmy, spektakle teatralne i wystawy artystyczne promujące dziedzictwo  kulturowe obu krajów, a także warsztaty, spotkania i konferencje upowszechniające ułatwianie dostępu  do kultury  osobom niepełnosprawnym.

Cele warsztatów:

  • Zdefiniowanie audiodeskrypcji w oparciu o jej cel główny.
  • Prezentacja działań na rzecz promocji audiodeskrypcji realizowanych w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury".
  • Ukazanie struktury prawidłowo stworzonej audiodeskrypcji sformułowanej na podstawie identyfikacji rodzaju dzieła i analizy potrzeb odbiorców.
  • Uświadomienie podstawowych zasad tworzenia audiodeskrypcji.
  • Przedstawienie światowych, europejskich, polskich, islandzkich i lokalnych standardów oraz rozwiązań w dziedzinie audiodeskrypcji i udostępniania kultury osobom niewidomym.
  • Praktyczne zastosowanie i weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności. Wzrost kompetencji zawodowych.

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową