Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Links

Links

Municipal information:

Official website of the city of Wrocław
European Capital of Culture 2016
Wrocław Students’ Website
Moje Miasto Wrocław

wroclaw.pl
wro2016.pl
wroclaw.dlastudenta.pl
mmwroclaw.pl

Cultural portals:

G-Punkt
Aktivist.pl
KulturaOnLine.pl

gpunkt.pl
aktivist.pl
kulturaonline.pl

Other:

Miejsca dzieci
Polski Związek Niewidomych
Portal dla osób z niepełnosprawnością

miejscadzieci.pl
pzn.org.pl
niepelnosprawni.pl

Ours partners and CKWZ recommends

Change the style
to more glaring

Control computer
by eye blinks

Download plugin reading the text on page

Download speaking
the web browser