Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  Kino z klasą

Kino z klasą

 

Edukacja filmowa "Kino z klasą" była projektem skierowanym do gimnazjów i liceów. Raz w miesiącu spotykaliśmy się aby rozmawiać o kinie i uczestniczyć w odpowiednio dobranej do tematyki spotkania projekcji. Naszym zamiarem było ukazanie poprzez kino bogatej perspektywy problemowej, która jest ważna dla wkraczających w życie młodych ludzi. Dzięki naszemu projektowi młodzież miała szansę dotrzeć do wybitnych i ważnych dzieł światowej kinematografii, a więc do filmów, do których ma z reguły i z różnych powodów utrudniony dostęp. Każda projekcja poprzedzona była omówieniem filmu, które ma pomóc w czytelnym odbiorze oraz zachęcić do dyskusji na temat poruszonych problemów.

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową