Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  KONFERENCJA CASTLE

KONFERENCJA

w ramach międzynarodowego projektu :

„Nowe możliwości zatrudnienia w tworzeniu biznesu w sektorze audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących (CASTLE)”. 

07.10.2019  | GODZ. 10.00-16.00

 

Konferencja była odpowiedzią na potrzeby instytucji kultury i ich pracowników w związku z coraz większą liczbą ofert artystycznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Była także okazją do zapoznania się z rezultatami projektu, również przede wszystkim możliwość do wymiany doświadczeń czy nawiązania nowych kontaktów. Pokazane zostały możliwości pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach projektu powstał podręcznik oraz platforma, które będą funkcjonować dla wszystkich osób, działających w biznesie audiodeskrypcji i napisów. Platforma stanie się narzędziem, które będzie wspierać osoby tworzące audiodeskrypcję i  napisy.

 

Przedstawiamy Państwu prezentacje prelegentów konferencji:

Agnieszki Walczak

- wersja polska - https://drive.google.com/open?id=1fAIJMS457y67fsnOa5pZN1SnQ1vjcKrk

- wersja angielska - https://drive.google.com/open?id=1g9Akwx_Je_eDIKmFvHoYtw_ky4Q7imRL

 

Marty Żaczkiewicz

- wersja polska -  https://drive.google.com/open?id=1Q8fi2_t4Gh9-tBGexhI7NKozSLgXxDQE

- wersja angielska - https://drive.google.com/open?id=1M-XP_objZCqqFSIeGqDRiLkUsldRk3oz

 

 

PODRĘCZNIK PO

 

POLSKU

 

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową