Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Praca

             CENTRUM  KULTURY  WROCŁAW – ZACHÓD

                                     ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, www.ckwz.art.pl

 

 

                                           ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKO

                                          Księgowa/płacowa

 

Wymagania na stanowisko :

Księgowa/płacowa – wymiar etatu – 1/2,

podlega bezpośrednio Głównej Księgowej

1.Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (rachunkowość, finanse).
2.Minimum 1-roczne doświadczenie w obszarze księgowości.
3.Konieczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń społecznych, podatkowych (CIT,    PIT, VAT), finansowo księgowych.
   Mile widziane doświadczenie w instytucji kultury.
4.Konieczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE).
5.Konieczna znajomość obsługi programów księgowych, programu Płatnik oraz mile widziana kasy fiskalnej.
6.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7.Dobry stan zdrowia.
8.Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność (możliwa praca w weekendy oraz w godzinach popołudniowych), dobra organizacja pracy, niekaralność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys /z klauzulą o danych osobowych/, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić oryginały świadectw pracy) prosimy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.pl do dnia 31.01.2021r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


                                                                                                                                                                                                                                            CENTRUM  KULTURY  WROCŁAW – ZACHÓD

ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, www.ckwz.art.pl

 

ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKO

Portier/dozorca

1/2 etatu

 

 

Wymagania na stanowisko :

 

1.Wykształcenie co najmniej zawodowe - najlepiej o profilu elektrycznym lub technicznym
2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Dobry stan zdrowia.
4.Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność (praca w weekendy oraz w godzinach popołudniowych), dobra organizacja pracy, niekaralność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

5. Mile widziany emeryt.
 

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys /z klauzulą o danych osobowych/, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić oryginały świadectw pracy) prosimy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@ckwz.pl do dnia 31.01.2021r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową