Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  Warsztaty w Islandii

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

 

Integracyjne warsztaty filmowe dla dorosłych w Islandii

Warsztaty tworzenia filmów będą miały charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Wprowadzać będą uczestników w tematykę tworzenia filmu oraz uczyć podstawowych zasad przygotowywania dzieła filmowego. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w oparciu o materiały prezentujące dziedzictwo kulturowe Islandii i Polski, a warsztaty filmowe we Wrocławiu i Reykjaviku dla młodzieży i dorosłych koncentrować się na prezentacji Wrocławia i Reykjaviku w odniesieniu do promocji dialogu międzykulturowego i wielokulturowości nowoczesnych ośrodków miejskich. Efekty warsztatów wzbogacone zostaną o audiodeskrypcję w języku polskim, angielskim i islandzkim.

Pierwszy cykl warsztatów realizowany będzie w Islandii a drugi w Polsce

Planowane terminy realizacji warsztatów:

Islandia:17-21 listopada 2014 r.

 

Integracyjne warsztaty animacji dla dzieci w Islandii

Integracyjne warsztaty animacji filmowej w  Reykjaviku dla dzieci niewidomych i widzących  dotyczyć będą tworzenia animacji prezentujących dziedzictwo artystyczne, różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy. Zakończone zostaną wystawą i prezentacją animacji. Efekty warsztatów wzbogacone zostaną o audiodeskrypcję w języku polskim, angielskim i islandzkim.

Planowany termin realizacji warsztatów 17-21 listopada 2014 r

 

Projekt „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury” to międzynarodowa wymiana artystyczna w oparciu o ideę audiodeskrypcji. W latach 2013-2016 we Wrocławiu, Reykjaviku oraz Hafnarfjörður prezentowane będą polskie i islandzkie filmy, spektakle teatralne i wystawy artystyczne promujące dziedzictwo kulturowe obu krajów, a także warsztaty, spotkania i konferencje upowszechniające ułatwianie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym.

 

Więcej informacji:

www.excludedfromculture.eu / info@excludedfromculture.eu

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową