Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  WYSTAWA ŚTG

WYSTAWA

 

"TOŻSAMOŚĆ MIASTA I ODCIENIE NIEPODLEGŁOŚCI" 

EKSPOZYCJA WYSTAWY OD 11 DO 28 LUTEGO 2019 ROKU 

WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE WE WROCŁAWIU

Wystawa jest próbą opisania historii Wrocławia i Dolnego Śląska, historiami rodzinnymi byłych i obecnych mieszkańców miasta.

Wystawa zamyka dotowany przez Gminę Wrocław projekt o tej samej nazwie, realizowany od kwietnia do listopada przez Śląskie Towarzystwo Genealogiczne.

 

 

Ekspozycja składa się z następujących plansz:

1. Tożsamość miasta i odcienie niepodległości

-tłumaczy ideę i zasady projektu, wyjaśnia sposób jego realizacji

2. Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu

-opowiada o towarzystwie, jego historii, działalności i celach

3. Breslau-Wrocław, miasto o skomplikowanej historii

– opisuje przedwojenną historię miasta i jego trudne, powojenne początki w zmienionej rzeczywistości.

4. Działanie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego PUR

-wyjaśnia, kiedy powołano PUR, jakie miał zadania, w jakich latach działał

5. Irena Chitroń, Historia mojego życia

-bohaterka przyjechała do miasta w czerwcu 1945 r. z zamiarem studiowania medycyny na Uniwersytecie Wrocławskim. Opisuje życie w zrujnowanym Wrocławiu i naukę w trudnych warunkach, a potem swoją pracę lekarza.

6. Wiesław Nawrocki, Polsko-niemieckie dziedzictwo Wrocławia w badaniach genealogicznych

– owe badania wykazały, że część rodziny autora wywodzi się z Breslau, a on sam osiedlił się w miejscu, gdzie przed wojną znajdowało się mieszkanie przodków, w nieistniejącej już kamienicy. Adres i wirtualna przestrzeń pozostały te same.

7. Anastazja Włodek z domu Oleś, Piekarze w Niepierzynie

-rodzice Anastazji przyjechali do Mrozowa (Nippern, Niepierzyn) transportem PUR. Emanuel Oleś rozpoczął pracę w miejscowej piekarni. Jego pomocnikiem był przedwojenny założyciel, Niemiec, który po wyjeździe z Polski znów otworzył piekarnię, prowadzoną obecnie przez piąte pokolenie rodziny.

8. Dorota Kozyra, Praca pasją życia

– historia pracy zawodowej dziadka, mechanika maszyn biurowych. Z zamiłowaniem i pasją naprawiał nawet najstarsze egzemplarze maszyn do pisania. Wiele lat przepracował jako nauczyciel, ucząc zawodu kolejne pokolenia młodzieży.

9. Maria Odrowąż, Podobieństwo losów

-rodzice Marii zamieszkali we wsi Zwrócona (Protzan) na Dolnym Śląsku jako „repatrianci zza Buga”. Za sobą zostawili tragiczne przeżycia wojenne. Przez kilka miesięcy musieli dzielić mieszkanie razem z niemiecką rodziną czekającą na deportację.

10. Jadwiga Maciejowska, Nauka wśród gruzów

–Wisia wspomina swoje szkolne czasy we wrocławskim liceum plastycznym, na początku lat pięćdziesiątych. Warunki nauki i mieszkania były spartańskie, a dodatkowo sytuacja polityczna wczesnego PRL dawała się we znaki.

11. Edward Wojtakowski, Wędrówki Wandy i Edwarda śladami przodków

-połączył ich język esperanto. Oboje mieli przodków w różnych częściach świata i wierzyli, że międzynarodowy język ułatwi odnajdywanie się rodzinom. Wiele lat później Edward założył Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, a Wanda go wspierała. Dziś w baśniowym ogrodzie Edwarda powiewa flaga jednoczącej się Europy.

12. Ludomir Domański, Genealogia rzemieślnicza, od Lwowa do Wrocławia

-Ludomir jest pozłotnikiem, opowiada o swoich mistrzach w zawodzie. Z pokolenia na pokolenie przekazywali wiedzę i umiejętności, zdradzali sekrety mistrzostwa. Jest to inny rodzaj genealogii, gdzie bada się równie mocne więzi jak krewniacze.

13. Agnieszka Dubaniowska, Moje kresowe korzenie, pionierskie lata we Wrocławiu

-opowieść o kilku pokoleniach rodziny autorki. Ją samą przywieźli rodzice do Wrocławia tuż po ustaniu działań wojennych w 1945 r. Była wtedy kilkuletnim dzieckiem, ale sporo pamięta.

14. Adam Pawlikowski, Pradziadek Stanisław, niewolnik w Polsce

-większość z nas ma korzenie włościańskie. W przeszłości szlachta stanowiła nie więcej niż 10% ludności. O sytuacji przodków – chłopów pańszczyźnianych, opowiada Adam. Wielu z nich walczyło zbrojnie za ojczyznę, tracąc życie lub zdrowie. Ciężką pracą udowadniali swój patriotyzm.

15. Jadwiga Kaleta, Genealogia dla wnuka

–historia rodzin Kaletów i Kaletków, opowieść dla najmłodszego członka klanu, który urodził się już we Wrocławiu i jest wrocławianinem z krwi i kości. Na dodatek zaczyna interesować się genealogią, zachęcany przez babcię.

16. Ryszard Kołodziejczak, Zwyczajna rodzina chłopów wielkopolskich

-przodkowie autora wywodzą się z Wielkopolski. W poszukiwaniu lepszych warunków życia wyemigrowali do Westfalii w Niemczech. Po odzyskaniu niepodległości wrócili w swoje strony, jednak inflacja pochłonęła wszystkie ich oszczędności. Kolejna wojna znów rozrzuciła rodzinę po świecie. Najmłodsze pokolenia urodziły się i mieszkają już we Wrocławiu.

17. Bogdan Sędziak, Ród Sędziaków z Wielkopolski, piętnaście pokoleń od 1596 r.

-przodkowie Bogdana ze strony ojca byli Biskupianami, od setek lat mieszkali w okolicach Krobii. Przodkowie mamy zaś to Olędrzy, osadnicy z Fryzji i Niderlandów. Nazwisko van Overdijk po spolszczeniu brzmi Owedyk.

18. Bogdan Sędziak - Trzy pokolenia na Dolnym Śląsku

Współczesna historia rodziny Sędziaków zaczyna się, kiedy rodzice Bogdana biorą ślub w Poznaniu, łącząc pokolenia Biskupian z Olędrami. Ich potomek – Bogdan, jako własne miejsce na ziemi wybiera Wrocław i Dolny Śląsk, podobnie jego syn i wnuki.

19. Krystyna Szykuła , Krótki rys o przodkach

Historia wielonarodowościowej rodziny, której przedstawiciele do okupacji mieszkali we Lwowie, a następnie zmuszeni byli przenieść się do Krakowa. Gdy pod koniec wojny zawiązała się Grupa Naukowo –Kulturalna, w jej składzie znalazł się też ojciec Krystyny. Po przyjeździe do Wrocławia rozpoczęto odbudowę uniwersytetu i politechniki, jednocześnie zajmując się organizacją życia w zrujnowanym mieście.

20. Krystyna Zygmunt z d. Stefanowska, Moja zwyczajna rodzina

Najstarsze znane losy przodków Krystyny wiążą się z Obertynem (obecnie Ukraina). Po II wojnie zostali wysiedleni i skierowani do Wrocławia. Zmuszono ich, by pozostawili cały dorobek życia i ruszyli w nieznane. Na Dolnym Śląsku zamieszkali w miejscowości Bruch (późniejsze Przedmoście) niedaleko Wrocławia. Początkowo dom i ziemię musieli dzielić z niemiecką rodziną Nicolaus.

21. Anna Jurek , Jurkowie z rodu Figulusów, z wiejskiego warsztatu na pałace

Dziadek Anny był garncarzem, mieszkał w Zalesiu niedaleko Łańcuta. Był znakomity w swoim fachu, dlatego poproszono go o wykonanie bardzo trudnego zadania dla Alfreda hrabiego Potockiego, z którego wywiązał się bardzo dobrze. Obecnie garncarskie tradycje wciąż są kontynuowane w rodzinie Anny, natomiast ona sama ograniczyła się jedynie do zamieszkania przy ulicy Garncarskiej we Wrocławiu.

22. Tomek Kucharski , Śladami przodków, w poszukiwaniu własnego miejsca

Przodkowie Tomka powtarzają los wielu innych rodzin – ciężka praca, represje i szykany zaborcy, wyjazdy zarobkowe do Ameryki, emigracja. W 1959 r. Adam Kucharski przyjeżdża do Wrocławia, by uczyć się w technikum spożywczym, które wówczas mieściło się w Hotelu Tumskim. Jednym z wykładowców był Wojciech hrabia Dzieduszycki, a praktyki uczniowie odbywali m.in. w młynie Różanka.

23. Mieczysława Skarżyńska , Z Kresów przez Sybir i Ukrainę, na tzw. Ziemie Odzyskane

Przodkowie Mieczysławy doświadczyli wiele bólu i cierpienia. Ich losy były trudne i skomplikowane. Przetrwali zesłanie na Sybir, głód, zimno, choroby. Na koniec siłą zostali usunięci z ojcowizny i wywiezieni na Ziemie Odzyskane, jak je nazywały władze. Wciąż mieli nadzieję, że kiedyś wrócą. Dopiero ich dzieci i wnuki, poczuły się już wrocławianami i uznały, że tu jest ich miejsce.

24. Jochen Ulrich, Moje wrocławskie korzenie

Przodkowie Jochena rodzili się i mieszkali w Breslau. Dziadek był naukowcem, pracował w Instytucie Botanicznym, mieszkał na terenie Ogrodu Botanicznego. Pod koniec wojny Niemcy nakazali cywilom opuścić miasto, wśród nich była rodzina Jochena. Po wojnie jego mama prowadziła pamiętnik, w którym spisała swoje doświadczenia i wspomnienia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową